Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441151

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Çin, idare yapısı hakkında bilgi vermemektedir?


Merkezî yönetim bakanlıklarının her bölgede temsilcileri bulunmamaktadır.

Tüm ülke eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan doğruya merkeze bağlı şehirlere bölünmüştür.

Özerk bölgeler ve özerk iller azınlık etnik grupların özerklik uyguladıkları yerlerdir.

Eyalet valileri merkezden atanır.

Devlet gerekli gördüğü zaman özel idari bölgeler kurabilir.


Yanıt Açıklaması:

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’na göre Çin’deki idari yapı esas olarak şöyle düzenlenmiştir: Tüm ülke eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan doğruya merkeze bağlı şehirlere bölünmüştür. Özerk bölgeler ve özerk iller azınlık etnik grupların özerklik uyguladıkları yerlerdir. Devlet gerekli gördüğü zaman özel idari bölgeler kurabilir. Eyalet valileri merkezden atanır. Günümüzde Çin’de merkeze doğrudan bağlı 4 şehir, 22 eyalet, 5 özerk bölge ve 2 özel idari bölge olmak üzere eyalet düzeyinde 34 coğrafi idari kuruluş bulunmaktadır. Çin’in üniter devlet yapısı içerisinde bölgelerin hareket alanı olmasına rağmen merkeze bağımlıdırlar. Merkezî yönetim bakanlıklarının her bölgede temsilcileri bulunmaktadır. Eyalet yöneticileri Komünist partisinin yetkili organları tarafından atanıp görevden alınmaktadır. Merkezî yönetim bölgeleri mali yönden de denetleyebilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum