Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Deneme Sınavı Sorusu #441090

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda Brezilya Devleti’nin ithalata olan talebi azaltmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?


İthalat vergilerini arttırmak

Para kurunu düşük tutmak

İthal mallar üzerine kotalar koymak

Üreticiye ucuz kredi sağlamak

Sanayide kullanılacak girdilerin fiyatlarını düşük tutmak


Yanıt Açıklaması:

Brezilya’da da 1930’lu yıllardan başlayan ve bilhassa 1950’lerde hızı artan ithal ikameci sanayileşme ülke içindeki üretimi dışarıdan gelen rekabete karşı koruyarak teşvik etme esası üzerine dayanır. Amaç dışarıdan ithal edilen ürünlerinin yerini yerli malların almasıdır. Devlet ithalat vergilerini arttırıp ithal malları üzerine kotalar koyarak ve para kurunu yüksek tutarak ithalata olan talebi azaltmaya çalışır. Ayrıca üreticiye ucuz kredi sağlamak, kamu iktisadi teşebbüsler tarafından üretilen sanayide kullanılacak girdilerin fiyatlarını düşük tutmak devlet tarafından kullanılan diğer teşvik yollarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum