Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #480172

“… adaleti, insanlara keyfiyete göre farklı davranılmamasını gerektirir. Bir kararla ilgili tüm kişilere aynı şekilde davranılmalıdır.”

Yukarıdaki önermeye ile aşağıdaki adalet türlerinden hangisi anlatılmak istenmektedir?


Dağıtım adaleti

İşlemsel adalet

Prosedürsel adalet

Etkileşimsel adalet

Cezai adalet


Yanıt Açıklaması:

Bir kararla ilgili tüm kişilere aynı şekilde davranılmalıdır. Örneğin aynı işi gerçekleştiren kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemelidir. Ancak çalışanlar işle ilgili beceri ve sorumluluklar gibi alanlarda farklılaştığında, bu farklılıklar oranında ücretlerinde farklılık olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum