Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #853937

  1. Hukuk alanında yasal standartlar geçerlidir.
  2. Etik alanında toplumsal standartlar söz konusudur.
  3. Özgür seçim alanında bireysel standartlar söz konusudur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Hukuk alanında yasal standartlar; etik alanında toplumsal standartlar; özgür seçim alanında da bireysel standartlar söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum