Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1224375

Birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamına ne ad verilir?


Etik

Ahlak

Yasa

Kural

Faydacılık


Yanıt Açıklaması:

Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallardır. Ahlak bilimi olan etik ise birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve de- ğerler toplamıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum