Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15858

İki ya da daha fazla işletmenin tek işletme haline gelmesi durumuna ne ad verilir?


Konsern
Merger (Tam Birleşme)
Tröst
Holding
Kartel

Yanıt Açıklaması: Tam birleşme (İngilizce Merger), iki veya daha fazla işletmenin tek işletme hâline gelmesi durumudur. Bir işletme, başka bir işletmeyi satın alıp kendi bünyesine katabileceği gibi, her iki işletmenin yeni bir işletme olarak ortaya ç›kması da olasıdır. İki küçük işletmenin birleşip, tek büyük işletme olması veya iki büyük işletmenin birleşerek dev bir işletme hâline gelmesi iş yaşamında sık rastlanan bir durumdur.
Yorumlar
  • 0 Yorum