Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #558977

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, insanların çeşitli tehlikeler ve risklerle karşı karşıya olmasından dolayı ortaya çıkan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


Yanıt Açıklaması:

İnsanın canlılığını, yani fizyolojik varlığını İnsanlar canlı olarak ve toplumda bir birey olarak çeşitli risklerle ve tehlikelerle karşı karşıya gelebilirler. Mal ve can güvenlikleri tehdit altında olabilir. Her zaman öldürülme ve gasp korkusuyla yaşayabilir. Bunu önlemenin, bu korkuyu ortadan kaldırmanın yolu bulunmalıdır. İnsanlar sürekli bu psikolojiyle yaşamamalıdır. Mal ve can güvenliğinin, eşit, özgür ve bağımsız yaşam koşullarının sağlanması, hemen hemen her dönemde insanlığın yakalamak istediği hedeflerin en başında yer almıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum