Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1081780

Bir işletmede planlanan sonuçların fiili sonuçlarla örtüşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmelidir?


Verimlilik

Yenilikçilik

Karlılık

Süreklilik

Etkinlik


Yanıt Açıklaması:

Sorunun doğru yanıtı etkinliktir. Etkinlik, amaçlara ne derece ulaşıldığını gösterir. Planlanan sonuçların ne kadarının gerçekleştiğini etkinlik formülüyle belirleyebiliriz. Etkinlik oranı, fiili sonuçların dönem başında planlanan sonuçlara bölünmesi ile elde edilir. Bu oran işletmelerde amaçlara ulaşmanın derecesini ölçer ve gösterir

Yorumlar
  • 0 Yorum