Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1082981

İşletmecilikte sıkça kullanılan Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi" nde piramidin en üst basamağında aşağıdaki hangi ihtiyaç yer alır?


Saygı

Güvenlik

Kendini gerçekleştirme

Ait olma

Fizyolojik


Yanıt Açıklaması:

Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi" nde piramidin tabanından başlayarak ihtiyaçlar, şu şekilde piramidin üst basamaklarına doğru sıralanabilir.

• Fizyolojik ihtiyaçlar

• Güvenlik ihtiyacı

• Ait olma ve sevgi ihtiyacı

• Saygı ihtiyacı

• Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Temel varsayım ihtiyaçların hiyerarşik, insan davranışlarının ise ihtiyaca göre şekillenmesidir.

 

Yorumlar
  • 0 Yorum