Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15835

İşletmenin sosyokültürel çevresi ile ilgili olarak en çok üzerinde durulması gereken konulardan birisi toplumun demografik özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisi demografik özelliklerden biri değildir?


Gelir durumu
Eğitim seviyesi
Nüfus yoğunluğu
Nüfusun etnik yapısı
Nüfusun göç eğilimleri

Yorumlar
  • 0 Yorum