Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15976

Nobel ödülü sahibi Milton Friedman'ında savunduğu, işletmelerin temel amacını belirleyen klasik görüş nedir?


İşletmeler kar elde etmenin ötesinde, en önemli amacı toplumun refahını korumaktır
İşletmeler öncelikle gelecek nesillerin sosyal refahını düşünmeli ve politikalarını bu şekilde belirlemelidir
İşletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğu kar maksimizasyonudur
İşletmenin amacı kar elde etmektir ve bu amaçla her yol mübahtır
İşletmenin birinci amacı çevreye duyarlı politikalar geliştirmektir

Yanıt Açıklaması: Klasik görüş, işletme yönetimlerinin tek sosyal sorumluluğunun kar maksimizasyonu olduğunu söyler. Bu yaklaşımın en hararetli savunucusu ekonomist Nobel ödülü sahibi Milton Friedman'dır.
Yorumlar
  • 0 Yorum