Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15984

Güncel şirketler grubu, fabrika sayısını artırarak yeni şubelerini farklı yerlere açarak büyümektedir. Aşağıdakilerden hangisi şirketler grubundaki büyüme şeklidir?


Dışsal büyüme
Dikey Büyüme
Dikey birleşme
Yatay büyüme
Çapraz birleşme

Yanıt Açıklaması: İşletme kendi pazarı içinde nüfuz ve etkililiğini artırarak genişler. İşletme, genişlemeyi fabrika sayısını artırarak, yeni şubelerini farklı yerlere açarak gerçekleştirilir. Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma ve pazarı farklılaştırma olmak üzere üç farklı strateji ile sağlanabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum