Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1201270

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusunda karar ama yaklaşımlarından biri değildir?


Adalet kuramı

Faydacılık 

Haklar

Bütünleştirici sosyal sözleşme

Eşitlik


Yanıt Açıklaması:

İş etiği ile ilgili karar alma ile ilgili dört kuram vardır. Bu kuramlar faydacılık, haklar, bütünleştirici sosyal sözleşme ve adalet kuramlarıdır. Eşitlik, bu kuramlardan biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum