Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15905

İşletmelerin kendi olanaklarıyla, faaliyetleriyle yaratıkları kaynakları kullanarak büyümelerine ne ad verilir?


Dışsal büyüme
Çapraz birleşme
Yatay birleşme
Dikey birleşme
İçsel büyüme

Yanıt Açıklaması: İçsel büyüme, işletmelerin sahip olduğu kaynaklarını kullanarak büyümesidir. İç büyüme borçlanma, yeni sermaye bulma yoluyla gerçekleşir. İşletmelerin borçlanma veya yeni sermaye bulmaları uzun zaman alacağı ve zor olacağı için, dışsal büyümeye göre daha yavaş bir büyümedir. İçsel büyüme yatay veya dikey olmak üzere iki türlü bir büyümedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum