Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15945

Hangi teknikler ile birlikte geliştirilecek iş etiği uygulamaları iş etiğini ilgilendiren konularda işletmelerin imajlarına olumlu etki yapacaktır?


Etik Danışmanları
Etik Eğitimi
Raporlama/ Tavsiye kanalları
Risk analizi ve yönetimi
Denetim, hesap verme

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin basında, halkla ilişkiler çalışmalarında ve diğer bütün ilişkilerinde kullandıkları dil, işlenen konu ne olursa olsun, faaliyette bulunan coğrafyanın değerleriyle çatışmamak, etiği dışlamadan ve genel kabul gören bir üslupla yürütülen çalışmalar bütünü olmalıdır. Risk yönetimi teknikleri ile birlikte geliştirilecek iş etiği uygulamaları, çevre kirliliği ve ürünün çevre dostu materyallerden yapılması gibi iş etiği konularını ilgilendiren pek çok konuda işletme adına olumlu bir imaj yaratabilecektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum