Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1224606

Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan/üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir?


Etik kod

Vizyon bildirgesi

Misyon bildirgesi

Örgüt kültürü

Strateji


Yanıt Açıklaması:

Etik Kodlar Kuruluşta davranış standartları oluşturmanın ve sürekli duruma getirmenin bir başka yolu, yazılı etik ilkelerin geliştirilmesidir. Etik kodlar, belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan/üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelerdir. Etik yönetiminde en yaygın yaklaşım etik kodların oluşturulmasıdır. Kuruluşlar -varsa- bulundukları sektörün etik yasalarına uymayı da taahhüt edebilir. Örneğin; Türkiye Kimya Sanayicileri Derne- ği, üyelerinden üçlü sorumluluk anlayışına göre iş yapmalarını ve raporlamalarını bekler. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, dernekler (örneğin; TEDMER - Türkiye Etik Değerler Merkezi, TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İSO - İstanbul Sanayi Odası) de şirketler gibi üyeleri için etik rehberler, meslek ilkeleri hazırlar ve bunlara uyulmasını beklerler.

Yorumlar
  • 0 Yorum