Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16019

Hangisi işletmelerin sektörel çevresinin temel bileşenlerinden değildir?


Rakipler ve rekabet
Müşteriler
Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar
Yasal düzenleyiciler ve çıkar grupları
Ekonomik aktörler

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin sektörel çevresinin temel olarak beş bileşenden oluştuğu belirtilebilir. Bu bileşenler; • Rakipler ve rekabet, • Müşteriler, • Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar, • Yasal düzenleyiciler ve çıkar grupları • İş gücü piyasası şeklinde sıralanabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum