Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #478810

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısının temel göstergeleri arasında yer almaz?


Verimlilik (Prodüktivite)

 

Kârlılık (Rantabilite)

 

Etkililik

 

Yenilikçilik

İşletmecilik


Yanıt Açıklaması:

İşletmeler önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için bazı ilkelere uymak zorunda­dırlar. Bu ilkeler, işletmelerin her döneminde ve tüm yaşamı boyunca geçerlidir. Bunlar uzun yıllar işletmecilik uygulamaları sonucunda ortaya çıkmıştır.Bu ilkeler verimlilik,karlılık,etkililiktir.Ekonomik ve toplumsal değişmeler yeni ilkeleri gündeme getirmiştir. Yenilikçilik de ilkeler listesine girmiştir. Bu ilkeler, özel ya da kamu her işletme için geçerlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum