Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1089781

Aşağıdaki ifadelerden hangisi finansal karlılığın ölçüsüdür?


Toplam borçlar/ toplam varlıklar

Toplam stoklar/ toplam satışlar

Fiili sonuçlar/ planlanan sonuçlar

Girdi/Çıktı

Net Kar / Özsermaye


Yanıt Açıklaması:

Seçenekler arasında karlılığı ölçen oran, net kar/ özsermaye oranıdır. 

Oran dönemsel olarak hesaplanır. Oranın yüksekliği karılığın yükseldiğini

gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum