Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15871

İşletmelerde örgüt yapısının temel işlevi nelerdir?


İşletmenin dış çevreyle iletişim kanallarını belirlemek
İşletmelerin işgücü piyasası ile olan ilişkilerinde belirleyici olmak
İşletmenin beşeri boyutuyla ilgilenmek
Ast-üst ilişkilerini, izlenmesi gereken iletişim kanallarını ve işletme amaçlarının hiyerarşik düzenini ortaya koymak
İşletmelerin ulaşmaya çalıştıkları hedefleri belirlemek

Yanıt Açıklaması: Örgütleme, bir işletmede kimin, neyi, hangi yetkiyle gerçekleştireceğinin ortaya konması sürecidir. Bu süreç sonunda kaynakların nasıl konumlandırıldığını, yapılacak görevlere ilişkin ne tür bir iş bölümüne gidildiğini ve işletme içindeki birimlerin nasıl koordine edildiklerini gösteren bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu yapıya örgüt yapısı denilmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum