Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15901

Bir işletmenin toplam sermayesi 120.000 TL dir. Sermayenin %60'ını öz sermaye oluşturmaktadır. İşletmenin ilgili dönemdeki net kârı 36.000 TL olduğuna göre işletmenin finansal kârlılık oranı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?


0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

Yanıt Açıklaması: Finansal kârlılık oranı net kârın öz sermayeye bölünmesiyle hesaplanmaktadır. İşletmenin öz sermayesi 120.000*0,6=72.000 TL dir. İşletmenin net kârının öz sermayeye bölünmesiyle 36.000/72.000=0,5 oranında finansal kârlılık hesaplanır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum