Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15970

Aşağıdakilerden hangisi, etik ve yasa kavramları ile ilişkilendirilemez? I. Etik, özgür seçimlerin hükmettiği davranışlardır II. İnsan davranışları, hukuk sistemi içinde değerler ve yasalarla tanımlanmış davranışlardır III. İnsan davranışlarını özgür seçimleri şekillendirir IV. Etik açıdan kabul edilebilir davranış, hem yasal olarak hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilemez V. Etik, bir kişi veya grubun davranışlarının doğruluğunu ve yanlışlığını belirleyen kurallar ve ilkelerdir


I. ve II
Yalnız III.
Yalnız IV.
I. ve V.
Yalnız V.

Yanıt Açıklaması: Etik açıdan kabul edilebilir davranış, hem yasal olarak hem de toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaki açıdan kabul edilebilir. Özetle hukuk alanında yasal standartlar: etik alanında toplumsal standartlar; özgür seçim alanında da bireysel standartlar söz konusudur
Yorumlar
  • 0 Yorum