Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15974

Dünyaca ünlü otomotiv firmasının örgütsel yapısı; resmi kurallar, düzenlemeler, iş tanımları, etik kodlar, örgüt içindeki etik davranışı teşvik eder biçimde tasarımlanmıştır. Firmanın örgütsel yapısı, etik davranışı olumlu yönde etkileyen hangi faktörü gözönünde bulundurmaktadır?


Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
Bireysel özellikleri
Yapısal değişkenler
Örgüt kültürü
Sorunun etki gücü

Yanıt Açıklaması: Yöneticiler dahil olmak üzere örgüt içindeki bireylerin, etik davranışta bulunmayacağı bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyi ile pekçok faktör arasındaki karmaşık etkileşim sonucu oluşur. Bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyi başta olmak üzere yapısal değişkenlerde etkileşim içerisinde yer almaktadır. Yapısal değişkenler: Örgütün yapısal tasarımı, örgüt üyelerinin etik davranışlarının oluşmasında yardımcı olur. Bazı yapılar belirsizliği yaratırken bazıları çalışanlara güçlü bir şekilde yol gösterir. Resmi kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları, etik kodlar, örgüt içinde etik davranışı teşvik eden ve tutarlı davranmayı yerleştiren önemli unsurlardır. Bu unsurlar, aynı zamanda örgüt içindeki belirsizliği ve yanlış anlamayı da önemli ölçüde azaltır.
Yorumlar
  • 0 Yorum