Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #478897

I. Yerli işletmeler
II. Özel işletmeler
III. Özerk işletmeler
IV. Genel işletmeler
V. Yabancı işletmeler
VI. Kar amacı gütmeyen işletmeler
VII. Kamu işletmeleri
Yukarıdaki işletmelerden hangisi sermaye mülkiyeti açısından işletme türleri arasında yer alır?


I, II, III

I, II, V, VII

II, III, IV, VI

III, IV, V, VI

IV, V, VI, VII


Yanıt Açıklaması:

Sermaye mülkiyeti bakımından işletmeler özel, kamu, yerli ve yabancı işletmeler olarak dörde ayrılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum