Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #480768

Aşağıdakilerden hangisi özünde işletmelerin çevre yönetim sistemlerini akredite eden etik ve sosyal sorumluluk konusunda yol gösterici standartlardan birisidir?


Dinler arası bildirge

The CAUX Roundtable

UN Global Compact

ISO 14000

SA 8000


Yanıt Açıklaması:

Bu standart, bir dizi standart serisinden oluşmaktadır. İşletmelerin doğal çevre ile etkileşimlerini yönetmede en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum