Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15899

I-Ürün üreten işletmelerII-Hizmet üreten işletmelerIII-Ticaret işletmeleriYukarıda verilen işletmelerin sınıflandırılması aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre yapılmıştır?


İşletmelerin niceliksel büyüklüklerine göre
İşletmelerin niteliksel büyüklüklerine göre
İşletmelerin yaptıkları işlere göre
İşletmelerin sermaye mülkiyetlerine göre
İşletmelerin yasal statülerine göre

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin yaptıkları işlere göre sınıflandırılması; ürün üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeler ve ticaret işletmeleri şeklindedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum