Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15967

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin girdi sağlama alanları oldukça genişlemiş ve bu sayede işletmelerin yaptıkları işe yoğunlaşarak öz değerlerini arttırma fırsatı doğmuştur. Bu durum işletmenin sektörel çevre bileşenlerinin hangisi kapsamında ele alınmaktadır?


Müşteriler
Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar
İşgücü piyasası
Rakipler ve rekabet
Düzenleyici kurumlar ve çıkar grupları

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin girdi sağlama alanlarının genişlemesi ve bu sayede işletmelerin yaptıkları işe yoğunlaşarak öz değerlerini arttırma fırsatının doğması işletmenin sektörel çevresinin tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar bileşeni kapsamında ele alınmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum