Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16111

Aşağıdakilerden hangisi özellikle büyük şirketlerin iş etiği yönetiminde kullandıkları yaklaşımlar ya da araçlardandır? 1) Etik kodlar 2) Risk analizi ve yönetimi 3) Sosyal sözleşme


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3

Yanıt Açıklaması: Özellikle belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlar arasında; misyon ve/veya değerler bildirgesi, etik kodlar, raporlama/tavsiye kanalları, risk analizi ve yönetimi, etik yöneticisi/etik sorumlusu/etik komiteleri, etik danışmanları, etik eğitimi, paydaşlara danışma, diyalog ve iş birliği ile denetim, hesap verme ve raporlama yer almaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum