Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #479375

İşletmenin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal- Yasal çevre

Ekonomik çevre

Sosyokültürel çevre

Küresel çevre

Doğal çevre


Yanıt Açıklaması:

İşletmenin siyasal- yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısıyla tüm çevresini bir anlamda kapsayabilen genel çevre bileşeni küresel çevredir.

Yorumlar
  • 0 Yorum