Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #479406

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden birisi değildir?


Rakipler ve rekabet

Sosyokültürel çevre

Müşteriler

Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar

İşgücü piyasası


Yanıt Açıklaması:

Rakipler ve rekabet, müşteriler, tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar ile işgücü piyasası işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerdendir. Sosyokültürel çevre ise genel çevre bileşenidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum