Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #558987

İnsanların varlığının kabul edilerek ve onlara toplumda bir yer verilerek giderilen ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Saygı ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı


Yanıt Açıklaması:

Davranışları şekillendiren toplum, insanların varlığını kabul ederek, onlara toplumda bir yer vererek ait olma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar. İnsanlar hiçbir zaman tek başına toplumun dışında kalarak kendini diğer insanlardan ve toplumdan soyutlayarak yaşayamaz. Mutlaka bir gruba ya da topluma ait olması, toplumun ve grubun onun varlığını kabul etmesi, bağrına basması gerekmektedir. İnsanlar toplumsal yaşamda belki bilinçli belki de farkına varmayarak birden fazla grubun içinde bulunurlar. O grupların mensubu olurlar. Gruplar da onu kabul eder. Ait olma ihtiyacı da kendini çok göstermeden giderilmiş olur. İnsanlar ancak giderilmediğinde farkına varabilirler. Bu gruplara örnek olarak başta aile, çeşitli dostluk grupları, spor kulüpleri, işyeri grupları, meslek grupları, cinsiyet grupları, hemşeri grupları, öğrenci kulüpleri, proje grupları, takımlar, ekipler, fan grupları ve çeşitli sosyal medya grupları gösterilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum