Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #853921

Bir işletmede kimin, neyi, hangi yetkiyle gerçekleştireceğinin ortaya konması sürecine ne ad verilir?


Planlama

Örgütleme

Yürütme

Denetim

Kontrol


Yanıt Açıklaması:

Örgütleme kavramı, işletme kaynaklarının stratejik hedefler doğrultusunda işletme içinde yayılımının sağlanması şeklinde tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle örgütleme, bir işletmede kimin, neyi, hangi yetkiyle gerçekleştireceğinin ortaya konması sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum