Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1373063

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olması gereken temel yeteneklerden kavramsal yeteneği açıklamaktadır?


Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eder.

Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görmesini ifade eder.

Yöneticinin diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini ifade eder. 

Yöneticinin uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisini ifade eder. 

Yöneticinin insanların davranış özelliklerini anlayarak onları örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yöneltebilme becerisidir. 


Yanıt Açıklaması:

Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görmesini ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum