Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #430554

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin bir işletme için önemli olma nedenlerinden biridir?


Rekabet avantajı sağlayan önemli bir kaynak olması
İnsan kaynakları yönetiminin bir destek birimi olması
Büyük bir maliyet faktörü olması
İnsan kaynakları yönetiminin klasik bir anlayışa sahip olması
Statik bir yapıya sahip olması

Yanıt Açıklaması: insan kaynakları yönetimi üç nedenden dolayı önemlidir (Robbins ve Coulter, 2009): ilki, rekabet avantajı sağlayan önemli bir kaynak olmasıdır. ikincisi, insan kaynakları yönetiminin, işletme stratejilerinin önemli bir parçası olmasıdır. Son olarak, işletmeler, çalışanlara davranış biçiminin işletme performansını önemli ölçüde etkilediğini fark etmeye başlamışlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum