Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16045

Netgo lojistik firmasının bölge müdürü, proje müdürü, bölüm müdürü gibi ünvanlara sahip yöneticileri hangi kademe yöneticilerdir?


Tepe yönetim
Üst kademe yönetim
Orta kademe yönetim
Alt kademe yönetim
Hiçbiri

Yanıt Açıklaması: Orta kademe yönetim: Örgütsel hiyerarşide alt kademe ile tepe yönetim yani üst kademe yönetim arasında yer alan tüm yönetim düzeylerini içerir. Bu kademede görev yapan yöneticiler, genellikle başlıca işletme birimlerinin yönetiminden sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerinin koordine ederler. Genellikle bölge müdürü, pro
Yorumlar
  • 0 Yorum