Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16354

I. İşletmenin büyüklüğüII. İşletmenin faaliyet konusuIII. İnsan kaynaklarının yerine getirdiği fonksiyonların genişliğiYukarıdakilerden hangisi/hangileri bir işletmede insan kaynakları biriminin nasıl örgütleneceğini etkiler?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları bölümü işletme içerisinde farklı konumlarda olabilir. Bunda işletmenin büyüklüğü, faaliyet konusu ve insan kaynaklarının yerine getirdiği fonksiyonların genişliği etkilidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum