Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16593

* İşletmeye rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, * İşletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, * En etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi Belirtilen 3 cümle hangi kavramı açıklamaktadır?


Personel yönetimi
Hiyerarşi
İnsan kaynakları yönetimi
Performans yönetimi
İnsan kaynakları planlaması

Yanıt Açıklaması: İnsan kaynakları yönetimi;* İşletmeye rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, * İşletmenin bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve kontrolü, * En etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi sürecidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum