Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #415635

En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade eden tanım aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Verimlilik
Yönetim 
Etkililik
Üretim
İnovasyon 

Yorumlar
  • 0 Yorum