Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #486189

İşletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının kim tarafından yerine getirileceğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
İşletme içerisinde pek çok yönetici aslında insan kaynakları ile ilgili bazı fonksiyon ve çalışmaları yerine getirebilir.
Küçük işletmelerde mali ve idari işler bölümü, hem finansal işleri hem de insan kaynakları ve idari işleri bir arada yürütebilir.
Büyük işletmelerde, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları diğer fonksiyonlardan ayrı, onlarla eş düzeyde ve üst yönetime yakın olmak zorundadır.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının işletmede kimin tarafından yerine getirileceği konusu, yönetim işlevlerinden örgütleme ile ilgilidir. İşletmenin büyüklüğüne, elindeki kaynaklara ve ihtiyaca göre farklı tasarımlar yapılabilir. Her yönetici, yöneltme fonksiyonuyla ilgili becerilere sahip olmak zorundadır. Yöneltme fonksiyonu insanları etkileme ve güdülemeyle ilgili olduğu için, I. ifade doğrudur. II. ifade de doğrudur. Çünkü, küçük işletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonları daha basit ve az yoğundur. Dolayısıyla, mali ve idari işler bölümü tarafından yürütülebilir. İşletme büyüdükçe, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir insan kaynakları bölümünün oluşturulması, hem diğer bölüm yöneticilerini rahatlatacak hem de bu fonksiyonların tam olarak yerine getirilmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, III. ifade de doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum