Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1202968

İşletmelerde resmî kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları ve etik kodlar etik davranışı şekillendiren hangi faktör içinde değerlendirilmelidir?


Yapısal değişkenler

Örgüt kültürü

Ahlaki gelişmişlik düzeyi

Bireysel özellikler

Sorunun etki alanı


Yanıt Açıklaması:

Yapısal değişkenler, etik davranışı etkileyen önemli faktörlerden biridir. İşletmelerde yapısal değişkenler denilince aklımıza ilk gelecek unsurlar resmî kurallar ve düzenlemeler, iş tanımları ve etik kodlar olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum