Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #1371495

Planda belirlenen amaçlara ve bunlara ulaşmak için belirlenen yollara uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması ve bu yapı içinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması sürecine ne ad verilir?


Örgütleme

Planlama

Yöneltme

Eşgüdümleme

Denetim


Yanıt Açıklaması:

Planda belirlenen amaçlara ve bunlara ulaşmak için belirlenen yollara uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması ve bu yapı içinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması sürecine “örgütleme/organize etme) adı verilir. Doğru cevap “a” seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum