Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #15962

Aşağıdaki ifadelerden hangisi örgüt kültürünü açıklamaz?I. Ortak anlam, anlayış ve anlamlandırma çabalarıII. İşletme içinde paylaşılan değer, norm ve davranış kalıpları III. Bireylerin karar verme süreçlerindeki etkisiIV. İşgücü piyasasıyla olan ilişkilerindeki belirleyiciliğiV. Yapısında doğal olarak hayalci unsurları kapsaması


Yalnız I
II. ve IV.
I., II. ve III.
Yalnız IV
Yalnız V.

Yanıt Açıklaması: O¨rgüt kültürü ortak anlam, anlayışı anlamlandırma çabalarıdır. İşletme içinde paylaşılan değer, norm ve davranış kalıpları o işletmenin kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, bireylerin karar verme süreçlerinde oldukça öneli bir etkiye sahiptir. Ayrıca örgüt kültürü, işletmelerin işgücü piyasasıyla olan ilişkilerinde de oldukça belirleyici olmaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum