Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16069

Koç şirketler grubunun yönetim biçiminin ailesel yönetim olmasına rağmen, küresel pazarda başarılı olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Koç aile bireylerinin yöneticilik anlamında kendilerini çok iyi yetiştirmiş olmaları
Aile geleneklerini, tüm şirketlerine de yansıtabilmeleri ve sempati kazanmaları
Ailesel yönetim biçimine göre yönetilmelerine rağmen, şirketlerinin üst kademe yöneticilerinin tamamının profesyonel yöneticilerden oluşması
Siyasi tercihlerinde her zaman doğru kararlar verebilmeleri
Aile bireylerinin yönetim konusunda yetenekli olmaları

Yanıt Açıklaması: Yönetim işinin bir meslek hâline getirilmesi ile ilgili olan profesyonel yönetim, bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belli bir siyasal görüşe bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır. Büyük işletmelerde sahiplik ile yöneticiliğin birbirinden ayrılması, yönetimin hiyerarşik organizasyonlarda kendine özgü bir uzmanlık gerektiren ayrı bir fonksiyon olarak ortaya çıkması, profesyonel yönetimin önemini artırmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum