Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #853861

Kira aşağıdaki üretim faktörlerinin hangisinin getirisidir?


Emek

Doğal kaynaklar

Sermaye

Girişimcilik

Teknoloji


Yanıt Açıklaması:

Doğal kaynaklar, insanoğlunun ilk keşfettiği üretim faktörüdür. Temel ihtiyaçların karşılanma zorunluluğu bu üretim faktörünü en önce ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynaklar üretim faktörünün getirisi kira (rant)dır. Çalışanlar için emeğin getirisi, ücrettir. Sermayenin getirisi faizdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum