Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16393

Teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle günümüzde değişim ve dönüşüm hız kazanan kavramlardır. Bu durum iş dünyası için de geçerlidir. Bu kapsamda iş yapılış şekilleri, gereklilikleri ve tanımları sıklıkla değişebilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda insan kaynakları yönetimin hangi fonksiyonu işletmelerin bu değişime ayak uydurarak sürdürülebilirliğini korumasında kilit öneme sahiptir.


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi
Özlük işleri

Yanıt Açıklaması: İşlerin yapısı değiştiğinde becerilerinin de değişmesi gerekmektedir. Bunun için çalışanları ne tür eğitime ne zaman ihtiyacı olduğunun belirlenmesini sağlayan fonksiyon eğitim ve geliştirmedir. Cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum