Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #486073

İnsan kaynağı kavramı üretim faktörlerinden hangisiyle ilişkilidir?


Girişimci

Emek

Sermaye

Doğal kaynaklar

Teknoloji


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerde farklı pozisyonlarda, farklı yetkinliklere sahip çok sayıda insan çalışır. İnsan kaynağı, bir işletmede en üst konumda bulunan yöneticiden en alt konumdaki vasıfsız çalışana kadar tüm çalışanları kapsar. Bu çalışanlar fiziksel ve zihinsel emeklerini kullanırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum