Genel İşletme Deneme Sınavı Sorusu #16095

İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal çevre
Kültürel çevre
Demografik çevre
Ekonomik çevre
İç çevre

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin ekonomik çevresi; faaliyette bulundukları ülkedeki ekonomik durumlarla yakından ilgilidir. İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam, işletmenin ekonomik çevresidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum