Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #1125493

Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından birisidir?


Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

Sigorta şirketlerinin aldığı veya ödediği primler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve poliçeyle ilgili diğer yükümlülükler nedeniyle oluşan nakit giriş ve çıkışları

Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri

Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri


Yanıt Açıklaması:

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından birisidir. Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum