Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #612713

I. Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
IV. Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.
V. Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Yukarıdakilerden hangileri varlık hesapları ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda, dikkate alınması gereken temel özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Varlık hesaplarının işleyişinde; diğer bir ifade ile varlık hesapları ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda, aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmalıdır:
Bütün varlık hesaplarında, açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında, artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesaplarında, azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
Bütün varlık hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez (Borç ve alacak toplamları birbirine eşittir.) ya da verecekse borç kalanı (borç bakiyesi) verir.
Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.

Yorumlar
  • 0 Yorum