Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #612835

Bedelsiz sermaye artışında hangi hesap borçlandırılırken, hangi hesap alacaklandırılır?


Kasa hesabı alacaklandırılırken, Sermaye hesabı borçlandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı borçlandırılırken, Sermaye hesabı alacaklandırılır.

Kasa hesabı borçlandırılırken, Sermaye hesabı alacaklandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı borçlandırılırken, Kasa hesabı alacaklandırılır.

Geçmiş yıllar kârları hesabı alacaklandırılırken, Sermaye hesabı borçlandırılır.


Yanıt Açıklaması:

Bedelsiz sermaye artırımında ortakların sermaye payları artmıştır; ancak ortaklar, hiçbir bedele katlanmamışttır. Bir öz kaynak hesabı olan Geçmiş Yıllar Kârları azalır ve hesap borçlandırlmalıdır. Buna karşılık bir başka öz kaynak hesabı olan Sermaye hesabı artar ve hesap alacaklandırılmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum